• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
  • Tel. fax: 077-4373-301
  • kom. 500-212-954

Projekt "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza"

W dniu 22.06.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. w mieście Krnov z Republiki Czeskiej.

Celem głównym jest oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy i edukacji przez realizację działań promujących popularyzujących unikalne zawody na pograniczu polsko- czeskim, tj. zawód sztukatora. Nastąpi to poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczniów i absolwentów partnerskich placówek w trakcie cyklu zajęć warsztatowych w pracowni sztukateryjnej, związanych z renowacją i odtwarzaniem elementów architektonicznych (sztukaterie, portale, gzymsy) zabytków architektury w Głogówku i obszarze pogranicza.

Cele szczegółowe:

1.Wspólne opracowanie i realizacja programu przywracającego zanikające umiejętności sztukatorskie - zawód związany z kulturą materialną pogranicza, szczególnie z zabytkami architektury,

Obraz:

2.Rozwój współpracy społeczności pogranicza w zakresie restaurowania i ratowania wspólnych źródeł kultury,

3.Skuteczne kształtowanie rynku edukacyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem i perspektywami rozwojowymi pogranicza.

Działania projektu:

W ramach realizowanego projektu podejmowane będą następujące działania:

1.Prace modernizacyjno - adaptacyjne na potrzeby pracowni sztukateryjnej w istniejących warsztatach szkolnych w Zespole Szkół w Głogówku.

2.Powołanie polsko- czeskiego zespołu ds. opracowania programu innowacji pedagogicznej w zakresie zajęć pozalekcyjnych w pracowni sztukateryjnej,

3.Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby pracowni sztukateryjnej,

4.Rekrutacja uczestników projektu wśrod uczniów Technikum Budowlanego w Głogówku oraz Szkoły Organowej w Krnovie (kryterium kwalifikacji- zainteresowania oraz zdolności plastyczne),

5.Realizacja cyklu zajęć warsztatowych (teoretycznych i praktycznych) dla uczestników projektu tj. 6 godzin zajęć / tydzień w cyklach po 3 godziny w okresie 36 tygodni zajęć z założeniem 4 wizyt studyjnych uczniów z Krnova w Głogówku oraz 4 wizyt studyjnych uczniów z Głogówka w Krnovie.

PROGRAM WARSZTATÓW

6.Działania promocyjne w trakcie trwania projektu,

7.Przygotowanie i udostępnienie wystawy prac renowatorskich uczniów- uczestników projektu.

GALERIA ZDJĘĆ

Obraz:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament