• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
 • Tel. fax: 077-4373-301
 • kom. 500-212-954

Polsko-Czeskie warsztaty młodzieży - Ginące zawody pogranicza

Zadanie: RENOWACJA I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH ORGANÓW W KOŚCIELE PARAFIALNYM W GŁOGÓWKU REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "POLSKO-CZESKIE WARSZTATY MŁODZIEŻY - GINĄCE ZAWODY POGRANICZA"

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku

Partnerzy projektu: Zespół Szkół w Głogówku, Średnia Szkoła Organowa w Krnovie

OPIS PROJEKTU

Dzieje Głogówka nierozerwalnie związane są z przygranicznym położeniem. Wiele zabytkowych obiektów dotknęła ręka mistrzów z Moraw lub Czech. Daje to świadectwo wielopokoleniowym kontaktom środowisk pogranicza, kiedyś w kręgu kultury niemieckiej, obecnie odbudowujących swoje relacje i kontakty poprzez poszukiwanie wspólnych źródeł kultury, symboli oraz świadków tych ewolucyjnych przeobrażeń. Wnioskodawca zakłada, iż wspólną wartością społeczności zamieszkujących tereny pogranicza są ginące zawody, kultywowane w lokalnych środowiskach. Niegdyś dawały nobilitację społeczną oraz dostatek ich wykonawcom, obecnie są cenne ze względu na swój ekskluzywny charakter oraz wysoką wartość użytkową . Są unikalne ze względu na niezbędne kwalifikacje oraz wrażliwą materię będącą obiektem podejmowanych działań tj. zabytkowe obiekty kultury materialnej np. budowle, instrumenty muzyczne lub dzieła sztuki użytkowej. Założeniem projektu jest przywrócenie wspólnocie pogranicza umiejętności i kwalifikacji w zakresie tych unikalnych zawodów, związanych z ochroną dziejowej spuścizny świadczącej o świetności pogranicza. W ten sposób dwie szkoły - Technikum Zespołu Szkół w Głogówku oraz Średnia Szkoła Organowa w Krnovie mieszcząca się przy Zakładach Riegera, nawiązały wzajemne kontakty, których efektem są wspólne warsztaty zawodowe w zakresie renowacji zabytków. Materią do zdobywania kwalifikacji jset głogówecki Kościół Parafialny, gdzie w trakcie kilkumiesięcznych warsztatów zostanie przeprowadzona renowacja cennego zabytku - organów kościelnych produkcji zakładów RIEGER. Projekt zakłada organizację specjalistycznych warsztatów renowacji zabytków kultury materialnej, a jego produktem będą poddane gruntownej renowacji organy, które znajdują się w katastroficznym stanie i wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, w ramach cyklu praktyk uczniowskich pozwalających na przyswojenie podstaw zawodu konserwatora zabytków architektury i kultury materialnej.

Realizacja projektu pozwoli uczniom naszej szkoły na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie konserwacji i remontu dużych instrumentów muzycznych. Na Opolszczyźnie nie ma szkoły, która kształci w zakresie budowy i remontu organów kościelnych. Dla młodzieży z Głogówka, to jedyna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy w tym zanikającym zawodzie.

Projekt realizowany jest w trzech cyklach:

cykl I: czas trwania - 16-26.06.2009 r , 10-11.12.2009 r Zakres prac warsztatowych wykonywanych przez uczniów obu szkół w Kościele Parafialnym w Głogówku:

 • spotkanie integracyjne, zapoznanie się z celami projektu, historią kościoła oraz z zakresem prac warsztatowych renowacji organów,
 • demontaż metalowych piszczałek manuału pierwszego, czyszczenie i weryfikacja,
 • demontaż drewnianych piszczałek manuału pierwszego, czyszczenie,
 • demontaż metalowych piszczałek manuału drugiego, czyszczenie i weryfikacja,
 • demontaż metalowych piszczałek manuału trzeciego, czyszczenie i weryfikacja,
 • demontaż stołu do gry,
 • montaż części piszczałek manuału głównego,

Zakres praktyki przy renowacji stołu do gry obejmuje teoretycznie następujące zagadnienia:

 • jak remontować i konserwować klawiaturę dla gry palcami i pedał nożny do gry nogami oraz jaki sposób wymieniać zużyte części.
 • jak remontować albo wymieniać metalowe części, rurki itp. dla przekazu impulsu z klawiatury,
 • jak wyremontować ewentualnie wyprodukować i wymieniać membrany połączeń.
 • jak wymieniać kawałki tektury, tkaniny na zastawki, które uległy zużyciu w wyniku eksploatacji instrumentu.
 • jak naprawić lub wymienić poszczególne części registrów, mechanizm do sterowania żaluzjami, walec uruchomiania registrów w stole grającym.

cykl II: czas trwania - 13-29.01.2010r
Zakres prac na warsztatach szkolnych w Krnovie wykonywane przez uczniów szkół:

 • naprawa klawiatury pedałowej, wymiana zniszczonych klawiszy wymiana cięgieł klawiatury na nowe.
 • wykonanie kanału przesyłu powietrza i skrzyni tłumiącej wentylatora,
 • wymiana cięgna żaluzji i naprawa skrzydeł w żaluzji,
 • drobne naprawy uszkodzonych piszczałek,
 • naprawa rejestrowych wentyli,
 • naprawa siedzenia stołu grającego,

cykl III: czas trwania - 0-05.03.2010r, 12-23.04.2010r, 31.05-29.06.2010r
Druga część prac warsztatowych wykonywanych przez uczniów w Kościele Parafialnym w Głogówku.

 • wymiana rejestrowych wentyli w szafie organowej,
 • naprawa mnicha powietrza,
 • montaż tonowych kancel i relais w wiatrownicy,
 • regulacja wiatrownicy pedału i manuału,
 • montaż piszczałek,
 • montaż kanału i skrzyni tłumiącej,
 • regulacja tremola - zmiana częstotliwości dźwięku,
 • demontaż głowic w językowych głosach, ich naprawa i intonacja,
 • wymiana rurek przesyłu powietrza

Zakończenie praktyki - rozdanie zaświadczeń z odbytej praktyki 30.06.2010r.

Obraz:

Obraz:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa ?Przekraczamy granice"

Obraz:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament