• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
  • Tel. fax: 077-4373-301
  • kom. 500-212-954

Wzmocnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

W dniu 30 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Obraz:

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału szkół zawodowych oraz propagowanie korzyści płynących z wyboru zawodowej ścieżki kształcenia. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku i Zespołu Szkół w Głogówku poprzez:

  • wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w nowoczesne materiały dydaktyczne,
  • organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
  • wprowadzenie doradztwa zawodowego,
  • współpracę z pracodawcami służącą podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

W ramach realizowanego programu uczniowie obu szkół nabywali nowe kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych (kurs prawa jazdy kat. T, kursy operatorów wózków: jezdniowego i jezdniowego wysokiego składu, kombajnisty, chemizacyjny, agroturystyczny, barmański), zajęciach pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT i przedsiębiorczości (obsługa kas fiskalnych, symulacja firmy, technologia gastronomiczna) oraz kursach językowych. Uczniowie biorący udział w projekcie objęci byli specjalistycznym doradztwem zawodowym. Zajęcia organizowane były w formie grupowej i indywidualnej. Tematyka spotkań dotyczyła rynku pracy polskiego i europejskiego oraz planowania kariery zawodowej. W ramach współpracy szkół z przedsiębiorcami zrealizowano 18 wizyt studyjnych m.in. w przedsiębiorstwach branży informatycznej, logistycznej, budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej, rolniczej oraz na targach edukacyjnych szkół wyższych. Udział w projekcie wzięło 626 uczniów.

W celu zabezpieczenia odpowiedniego wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zakupiono nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia ( biblioteczki zawodowe dla poszczególnych zawodów), podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych, 2 komputery przenośne i 2 projektory multimedialne wraz z ekranami (łączna kwota zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych to niemal 47 tysięcy złotych).

Obraz:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament