• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
 • Tel. fax: 077-4373-301
 • kom. 500-212-954

PROJEKT OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY

Zespół Szkół w Głogówku przystąpił do projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy. Projekt UE realizowany jest dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. Opolskim.

Realizacja projektu przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki przewidziana jest od 01.08.2018 – 31.07.2022r. Główne założenia projektu:

 • Zorganizowanie dla uczniów czterotygodniowych stypendialnych staży w Polsce
 • Wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego
 • Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Punktów Informacji i Kariery"
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej" (zapoczątkowanego z poprzedniego projektu)
 • Dzień bezpiecznej jazdy - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach
 • Organizacja seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Wyjazdy studyjne dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm
 • Spotkania uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament