• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
 • Tel. fax: 077-4373-301
 • kom. 500-212-954

PROJEKT "OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY"

Zespół Szkół w Głogówku przystąpił do projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy". Projekt UE realizowany jest dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim - nr. POKL.09.02.00-16-001/13.

Realizacja projektu przez REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w Opolu przewidziana jest od 1 sierpnia 2013r. do 31 maja 2015r. Główne założenia projektu:

 • Wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego oraz w pracownie fizyczno ? chemiczne
 • Zorganizowanie czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów w Polsce i za granicą
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej" (zapoczątkowanego z poprzedniego projektu)
 • ?Dzień bezpiecznej jazdy? - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego
 • Organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Wyjazdy studyjne dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia w formie ?projektu edukacyjnego? z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe
 • 30 godzinne dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe
 • Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Ośrodków Kariery" oraz konkursu "Mam wizję - mam plan"
 • Spotkania uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy ? tzw. Szkolna Akademia Klubu 150
 • Zorganizowanie wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach - obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność multidyscyplinarnych zespołów roboczych "design thinking"
 • Przejęcie, udoskonalenie i utrzymanie platformy ?Edunawigator?, dostosowanie narzędzia do potrzeb szkół, pracodawców oraz OCRG jako efektywnej platformy wymiany informacji
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych
 • Uroczyste podsumowanie projektu w AMFITEATRZE OPOLSKIM

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament