• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
  • Tel. fax: 077-4373-301
  • kom. 500-212-954

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - edycja 2024

Powiat Prudnicki otrzymał dotację celową na realizację w 2024 r. zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r., poz. 2682).

Dotację w wysokości 4 000,00 zł otrzymała Branżowa Szkoła I Stopnia, dla której organem prowadzącycym jest Powiat Prudnicki.

Dodatkowo Powiat Prudnicki przeznacza na realizację zadania własne środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł.

Otrzymane środki finansowe będą przeznacozne na :

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami ;
  • zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej ;
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2024 r.

Obraz:

 


Powrót do listy


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament