• Zespół Szkół, ul. Powstańców 34, 48-250 Głogówek
  • Tel. fax: 077-4373-301
  • kom. 500-212-954

Ś.P. Sylwester Kałamarz (1933-2024)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego emerytowanego dyrektora mgr inż. Sylwestra Kałamarza.

Pan dyrektor był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie zdobył wykształcenie inżyniera budownictwa lądowego. Dzięki temu z wielkim oddaniem i zaangażowaniem przekazywał wiedzę uczniom naszej Szkoły, ucząc przedmiotów zawodowych z zakresu budownictwa i matematyki. Jego kariera zawodowa wiązała się najpierw z głogóweckim Liceum Ogólnokształcącym, z którym uczył w latach 1955 – 1964, a później z Zasadniczą Szkołą Budowlaną i Technikum w Głogówku, których został dyrektorem w 1968r. po kilkuletniej pracy w szkole w Kędzierzynie – Koźlu. Pełnił tę funkcję do 1976r. kiedy to obie szkoły połączono w Zespół Szkół w Głogówku i kontynuował, już jako dyrektor tegoż Zespołu, aż do przejścia na emeryturę w 1991roku.

Pan dyrektor Sylwester Kałamarz był doceniany w najbliższym środowisku nauczycielskim, również na szczeblach wojewódzkim i krajowym, co zaowocowało otrzymaniem 1979r. tytułu profesora szkoły średniej, a także złotej odznaki Zasłużony Opolszczyźnie i brązowego medalu za Obronność Kraju.

Był bardzo dobrym organizatorem. Podczas kierowania naszą placówką przeprowadził wiele remontów i inwestycji. Przede wszystkim doprowadził do uplasowania się Zespołu Szkól w Głogówku w czołówce Szkół Opolszczyzny. Nasza placówka otrzymała tytuł „Zasłużony dla Opolszczyzny”, a pan dyrektor nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Opolu. Pamiętamy go jako człowieka uśmiechniętego, życzliwego, pomocnego, ale i wymagającego. Odchodzi od nas jeden z tych, których trudno zastąpić.


Powrót do listy


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright: Zespół Szkół w Głogówku © 2024

Projekt i wykonanie serwisu: WebInspiracje

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament